środa, 29 lipca 2015

Wszystkie rodziny/Every Host Family

Match #1 - Miałam kontakt/I had a contact
Stan/state: Massachusetts
Dzieci/Children: G9, G11

Match #2 - Miałam kontakt/I had a contact
Stan/state: New York
Dzieci/Children: B7, 2xG5
Match #3 -Nie miałam kontaktu/I didn't have a contact
Stan/state: New Jersey
Dzieci/Children: B14, B11, G7

Match #4 - Miałam kontakt/I had a contact
Stan/state: Virginia
Dzieci/Children: G-12, B-10,9
Match #5- Miałam kontakt/I had a contact
Stan/state: Illinois
Dzieci/Children: B4 i B5

Match #6 - Nie miałam kontaktu/I didn't have a contact
Stan/state: Washington 
Dzieci/Children: (kiedy weszłam na profil nie było już rodziny/ when I came to my profile I don't have a family)

Match #7Nie miałam kontaktu/I didn't have a contact
Stan/state: California
Dzieci/Children: G2, G5

Match #8 - 
Nie miałam kontaktu/I didn't have a contact
Stan/state: New Jersy
Dzieci/Children: B2, B5

Match #9 - Nie miałam kontaktu/I didn't have a contact
Stan/state: Pennsylvania
Dzieci/Children: G6, B5

Match #10 Miałam kontakt/I had a contact
Stan/state: Virginia
Dzieci/Children: B10, G8, G6

Match #11 - 
Nie miałam kontaktu/I didn't have a contact
Stan/state: Illinois
Dzieci/Children: (nie pamiętam/I don t remeber)

Match #12 - Nie miałam kontaktu/I didn't have a contact
Stan/state: New Mexic
Dzieci/Children: B7, B3

Match #13 Miałam kontakt/I had a contact
Stan/state: New York 
Dzieci/Children: G10, G8

Match #14 - Nie miałam kontaktu/I didn't have a contact
Stan/state: California
Dzieci/Children: G13, B1, B5

Match #15 - Nie miałam kontaktu/I didn't have a contact
Stan/state: Washington 
Dzieci/Children:(Nie pamiętam/ I don't remember)

Match #16 - Nie miałam kontaktu/I didn't have a contact

Stan/state: Pennsylvania
Dzieci/Children: B6, G2

Match #17 - PERFECT MATCH
Stan/state: Colorado
Dzieci/Children: B5, B - urodzi się/will born1 komentarz: