wtorek, 18 sierpnia 2015

Wiza --> Wyjazd / Visa --> Trip

Wizę dostałam 6 sierpnia. Było z nią trochę problemów organizacyjnych, ale to już nie istotne. Mam vizę! Do mojego wjazdu na szkołę treningową zostało 6 dni, a do Colorado 10! Pakowanie to jest okropna sprawa. Nie idzie mi to w ogóle! Jak kobieta ma się spakować w 8 i 23 kg!? To jest niewykonalne! Jak na złość komputer mi się jeszcze zepsuł --> złośliwość rzeczy martwych! Powoli żegnam się z wszystkimi. W sobotę musiałam pożegnać się z moją kuzynką, bo wyjechała już na obóz i przed moim wyjazdem już się nie zobaczymy :( W niedzielę byłam się pożegnać z Olą. Bardzo będę tęsknić! Dzisiaj przyszła kolej na Patryka, ale ten przyjdzie jeszcze do mnie w weekend. Ten tydzień (aż do soboty) jestem opiekunem na pół koloniach. Cały czas się coś dzieje. Cieszę się, że tak mogę zakończyć mój pobyt w Polsce. 
                       --------------------------
 I got a visa on August 6th. It was a few problem with organization but this isn't importan now. My visa is approve! 6 days is to my flight to Training School and 10 days is to trip to the Colorado! Pack is terrible! I can't do to it now! How the woman is supposed to pack her things in 8 and 23 kg? My laptop stoped working! I don't like it. Now is time to slowly say goodbye to my famiky and friends. On Saturday I said goodbye to my younger cousin because she went to camp and we will not meet before my flight. On Sunday I met with my friend Ola. I will miss! Today I met with friend Patryk but he coming to me on weekend. In this week I'm looking children on the camp. All the time something is happening. I am very happy that this way I can finish my stay in Poland.

2 komentarze: